Manifesto Mira defending aganist COVID-19 and bought bio-suits, gloves and masks for doctors, as well as disinfectants for hospitals

הגנה נגד קוביד -19

עזרו לנו ברכישת ציוד מגן אישי לרופאים וצוותים בפנימיות באזור אודסה.

עם הופעת המגיפה, לא יכולנו להישאר סרק. אנשי רפואה הם קו ההגנה הראשון, וככל שההגנה שלהם טובה יותר, כך הם יוכלו לעזור יותר.

בטיחותם של הרופאים היא הבטיחות שלנו.

באביב 2019, MINA MINA פתח חשבון נפרד, ובזכות התרומות שלך, הצלחנו לקנות חליפות ביו, כפפות ומסכות לרופאים, כמו גם חומרי חיטוי לבתי חולים.

בהמשך, הנגיף הגיע למוסדות ילדים. בפרט, התפרצות התרחשה במרכז לשיקום חברתי ופסיכולוגי של ילדים מממשל המדינה האזורית אודסה, שם תרמנו גם חיטוי antisisting וציוד מגן אישי.

חזרה לבלוג