מדיניות נגד השחיתות

ביטוי מירה (להלן, 'מ"מ') פועלת באופן פעיל לחברה הוגנת ושקופה יותר. כאשר מערכות פיננסיות, חברתיות ופוליטיות עובדות על פי מדיניות פתוחה וברורה.

כל המתנדבים, הצוות וכל מי שמייצג את מ.מ., צפוי תמיד להתנהג בצורה הטובה ביותראינטרסים של מירה גלויה ללא שימוש לרעה בכוח להטבות אינדיבידואליות או קבוצות לא לגיטימיות.

להלן גרסה מקוצרת של מדיניותנו נגד השחיתות.

-------------------------

עמדה על שחיתות

זה מובהק עמדתה של מירה כי השחיתות היא שלילית נטו לחברה. זה מעניק אמון בין אנשים ומתגמל אנשים שאינם על בסיס המיומנות שלהם. זה יוצר סביבה בה האדם הפשוט פחות עצמאי וחופשי. מה שמוביל לעוני מתמשך, קיפאון של קידום החברה והפחתת איכות החיים.

MM מחויבת לסטנדרטים אתיים גבוהים ושקיפות בכל עבודתנו ולהישאר באחריות לכל בעלי העניין הפנימיים והחיצוניים, כולל נהנים, תורמים, עובדים, מתנדבים, ניהול, שותפים, קבלנים, ספקים ודירקטוריון MM.

גישה ואיך אנו מרתיעים את השחיתות

 • MM נוקטת בעמדה נחרצת נגד שחיתות בכל צורה שהיא, ופועלת באופן פעיל למניעה, להימנע ולאתר את כל צורות השחיתות, באמצעות קבוצה של נהלי ציות.
 • ל- MM יש סובלנות אפסית לכל סוגי השחיתות, והיא פועלת ומגיבה מייד כאשר/אם מתרחשת שחיתות.
 • על עובדי MM להתחייב לאפס סובלנות כלפי שחיתות ומנהלי קו חייבים לטפח הבנה ותרבות שבה השחיתות אינה נסבלת.
 • אסור לעובדי MM ומתנדבים לספק, לבקש או לקבל כל דבר שניתן להגדיר כשחיתות בהתאם להגדרת השחיתות של MM.
 • MM מעודד דיונים פתוחים על שחיתות בארגון

חובה לדווח על שחיתות

כל הצוות וכל אחד אחר המייצג את MM שמתוודע לשחיתות/הפרות אפשריות של קוד ההתנהגות (כולל אך לא מוגבל לשחיתות) שביצעו אנשי MM או כל עובד הומניטרי אחר, שותף ו/או צדדים שלישיים שעושים עסקים עם MM, חייבים דווח על הפרות לכאורה מייד באמצעות אחד מערוצי המשרוקית הבאים:

 1. באמצעות המנהיג הישיר שלך או קשר MM.
 2. כל מנהל בכיר או מועצת דירקטור.
 3. אנונימי בכתובת whistleblowing@manifest-mira.org.

צורות שונות של שחיתות

השחיתות לובשת צורות רבות. להלן כמה דוגמאות.

 • שוחד: כשמישהו מספק בצורה לא נכונה סחורות או שירותים כנגד צורה כלשהי של פיצוי לא תקין (למשל ההצעה, מבטיח, מתן, קבלת או שידול של כסף, מתנה או יתרון אחר, כגרידה לעשות משהו שאינו חוקי או הפרת אמון במהלך ביצוע פעילויות ארגון)
 • Kickback: סוג של שוחד, בו מישהו המעורב בתהליך רכש מקבל תגמול מהספק על ביצוע הזמנת סחורות או שירותים
 • מעילה: גניבת משאבים לשימוש משלו
 • סחיטה: מעשה השגת משהו בכוח, איומים או דרישות מופרזות
 • פייבוריטיזם: העדפה בלתי הוגנת של אדם אחד או קבוצה על חשבון אחרים וכוללת נפוטיזם שהוא הפייבוריטיזם המוצג בפני קרובי משפחה/חברי שבט
 • הונאה: הונאה פסולה או פלילית המיועדת לרווח כלכלי או אישי
 • פסולת מיותרת: למשל עודף מכוון רכישה והוצאות חסרות אחריות.
 • ניצול והתעללות מינית (SEA): כל שימוש בפועל או ניסיון להתעלל בעמדה של פגיעות, כוח דיפרנציאלי או אמון, למטרות מיניות, לרבות אך לא רק להרוויח רווחים, מינית או פוליטית מהניצול המיני של אחר. התעללות מינית פירושה חדירה גופנית בפועל או מאוימת של אופי מיני בין אם בכוח ובין אם בתנאים לא שוויוניים או כפיים.

דוגמאות אלה אינן ממצות.

השלכות לשחיתות

השחיתות נושאת השלכות חברתיות, משפטיות, כלכליות משמעותיות. מסיבה זו ייחקרו כל הפרות של מדיניות זו. הפרות של מדיניות נגד השחיתות עלולות לגרום לפעולה מתקנת עד לסיום מעורבותך במירה הגלויה. כמו גם העמדה לדין במלוא החוק.