מפת פיתוח וסטטיסטיקה של אזור אודסה

מפת הדמוגרפיה של אזור אודסה שפותחה על ידי MINA MINA

לחץ על התמונה לעיל כדי להציג את המפה האינטראקטיבית שלנו בחלון חדש (שפה אוקראינית).