Антикорупційна політика

Маніфест Миру (далі - “ММ”) прагне зробити якомога більший внесок в створення більш справедливого та прозорого суспільства. Суспільства, де фінансові, соціальні та політичні системи працюють відповідно до відкритої та чіткої політики.

Ми очікуємо, що всі добровольці, персонал та інші особи ,які представляють ММ  чесно працюватимуть на користь ММ та її благодійної місії, не зловживаючи владою та не вдаючись до будь-яких незаконних махінацій задля індивідуальної чи групової наживи.

Нижче наведена скорочена версія нашої антикорупційної політики.

------------------------- 

Наша позиція щодо корупції 

-------------------------

Корупція є чистим злом для суспільства.Це є незмінною позицією ММ. Вона руйнує довіру і призводить до нерівного розподілу благ серед людей,без урахування їх навичок. Це створює середовище, в якому звичайна людина не може діяти в повній мірі вільно і незалежно . Корупція призводить до бідності, застою у розвитку суспільства та зниженню якості життя.


ММ дотримується високих етичних стандартів й політики прозорості у всій своїй роботі та залишається підзвітним всім внутрішнім та зовнішнім зацікавленим сторонам, включаючи бенефіціарів, дарувальників , співробітників, волонтерів, керівництво, партнерів, підрядників, постачальників та Раду директорів ММ.


Як ми перешкоджаємо корупції

 • ММ займає тверду позицію проти корупції у будь-якій формі та активно працює над запобіганням та виявленням усіх форм корупції за допомогою набору процедур відповідності.

 • MM вважає неприйнятними будь-які види корупції та оперативно реагує у випадку її виявлення.

 • Наші співробітники повинні дотримуватися принципів антикорупційної політики ММ, а керівники - сприяти культурі чесної та прозорої співпраці.

 • Співробітникам та волонтерам MM не дозволяється надавати, отримувати або вимагати будь-що, що підпадає під поняття корупції згідно її визначення в MM.

 • ММ заохочує відкрите обговорення корупції в серед своїх співпрацівників

Обов'язок повідомляти про корупцію

Усі співробітники та будь-які інші особи, які представляють ММ, яким стало відомо про можливий випадок корупції або порушення Кодексу поведінки (включаючи, крім іншого, корупцію), вчинені персоналом ММ або будь-яким іншим працівником, партнером та/або третіми особами, які ведуть справи з ММ, повинні негайно повідомляти про можливі порушення по одному з наступних каналів інформування:


А)Вашому безпосередньому лідерові або контактній особі ММ.

Б)Будь-якому старшому менеджеру або раді директорів.

В)Анонімно за адресою Whistleblowing@manifest-mira.org.

Форми корупції

Корупція може проявлятися в багатьох формах. Нижче наведено деякі приклади: 


 • Хабарництво:надання товарів або послуг за неправомірну винагороду в будь-якій формі (наприклад, пропозиція, обіцянка, надання, отримання або вимагання грошей, подарунку або іншої вигоди, як спонукання до скоєння незаконних дій) а також зловживання довірою у процесі діяльності організації.

 • Відкат: форма хабарництва, коли хтось бере участь у процесі закупівель і,за попередньою змовою, отримує неправомірну винагороду(комісійні) від постачальника за замовлення його товарів або послуг.

 • Викрадення:незаконне привласнення ресурсів для власного використання

 • Вимагання: спроба отримати певну вигоду шляхом застосування сили, погроз чи неправомірних вимог.

 • Фаворитизм: несправедлива перевага однієї людини або групи людей за рахунок інших ,що також може включати кумівство(прояв фаворитизму по відношенню до родичів/членів певної спільноти) 

 • Шахрайство: отримання особистої вигоди шляхом обману, неправомірних чи злочинних дій.

 • Марнотратство: наприклад, навмисна покупка товару в більшій за потрібну кількості ,безвідповідальні та/або невиправдані витрати.

 • Сексуальна експлуатація та насильство : будь-яке фактичне зловживання чи спроба зловживання вразливістю становища, владою чи довірою в сексуальних цілях, включаючи, крім іншого, отримання грошової, сексуальної чи політичної вигоди від сексуальної експлуатації іншої особи. Сексуальне насильство означає фактичні дії або загрозу дій сексуального характеру без добровільної згоди,чи то в нерівних або примусових умовах, чи то із застосуванням сили,.


Наведені приклади не є вичерпними.


Наслідки корупції

Корупція спричиняє значні соціальні, правові, фінансові наслідки.Тому будь-які порушення цієї політики розслідуватимуться належним чином. Порушення антикорупційної політики може призвести до вживання щодо порушника заходів виправного характеру аж до припинення його участі в MМ ,а також притягнення до відповідальності за всією суворістю закону.