פּאַרטנערס

מאַניפעסט מיראַ איז ברוך מיט שטיצן פון די פאלגענדע פּאַרטנערס