Head of Manifest Mira Inna Bilous giving an interview on  MSNBC Morning Joe!

להניח את מירה ב- MSNBC Morning Joe!

באפריל 2022 הוצגה MINA MINA עם פרויקט פרויקט שותפים לעבודתה התומכת בפליטים באוקראינים בקונסטנטה, רומניה. כמו גם פעולות המחסן שלה.

אנו גאים בעבודתנו ברומניה. פינוי ילדים ומשפחות. להבטיח שהם יגיעו למקום מבטחים כמו גם לעזור להם לעבור למדינות לרחבה. כולל גרמניה ובריטניה!

חזרה לבלוג