קרן הצדקה של מירה מובהק

תמיכה באוקראינים נגד התוקפנות הרוסית מאז 2014 באזור אודסה.

Donate!
1 שֶׁל 3